จงก้าวต่อไป....

posted on 04 Feb 2010 21:24 by chubplun

ในเมื่อทุกวันนี้......โลกเราหมุนไปข้างหน้าทุกๆวัน และมีอัตราที่เร็วขึ้นเรื่อยๆ........

...มันคงไม่มีประโยชน์ ทีเราจะมัวแต่ไปคิดถึงอดีต.....

.......นอกเสียจากเราจะเอาอดีดมาเป็นบทเรียน..

.....แล้วก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีสติ...และจินตนาการถึงอนาคต......

 ..ด้วยหนึ่งสมองและสองมือของเรา..........จะดีกว่าใหม.......????? 

 

เรื่องนี้เป็นเพียงตัวอย่างการใช้งานเท่านั้น คุณสามารถลบเรื่องนี้แล้วเริ่มต้นเขียนบล็อกได้เลย

ขอให้สนุกกับการใช้บล็อก